Dyrektor generalny
dr inż. Roman Stępień
Dyrektor Zarządzający
mgr Małgorzata Jałkiewicz-Hoffmann
Z-ca dyrektora ds. sportowych- koordynator
mgr Mirosław Dawidowski
Z-ca dyrektora ds. uczniów-zawodników UKS SMS
Janusz Matusiak
Z-ca dyrektora ds. uczniów-zawodników AKS SMS
mgr inż. Piotr Stępień
Z-ca dyrektora ds. Bursy Szkolnej SMS
mgr Natalia Drzewiecka
placeholder
wicedyr. ds. nadzoru pedagogicznego
mgr Karolina Stępień-Różańska
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).