Dyrektor generalny
dr inż. Roman Stępień
Dyrektor Zarządzający
mgr Małgorzata Jałkiewicz-Hoffmann
wicedyr. ds. sportowych
mgr Mirosław Dawidowski
wicedyr. ds. organizacyjnych
Janusz Matusiak
placeholder
wicedyr. ds. nadzoru pedagogicznego
mgr Karolina Stępień-Różańska