Opłaty

Informujemy, że dokonaliśmy zmiany nr kont do wpłaty na czesne i żywienie dla uczniów.
Proszę kliknąć na zakładkę „Podstawówka” lub „Liceum”, by poznać nowe numery kont.

Bursa Szkolna SMS
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
58 2490 0005 0000 4520 2836 0514
Tytułem: Imię, nazwisko, opłata za bursę
np. Jan Nowak, opłata za bursę

Opłata - 250 zł za miesiąc pobytu. Płatna przez 10 m-cy od września do czerwca.

SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
42 1240 3028 1111 0011 1882 2410
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie

Żywienie - ryczałt

Pełna treść zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2023/24 jest dostępna TUTAJ. Z rozporządzenia dowiesz się jaka została ustalona jednostkowa cena posiłku, sposób wyliczenia ryczałtu oraz inne regulacje dotyczące żywienia w naszej placówce.

           Zarządzenie w sprawie ferii zimowych – TUTAJ

§ 2

Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.
Cena obiadu dla nauczycieli przy zakupie za cały miesiąc wynosi: 13,00 zł.
Cena pojedynczego obiadu dla nauczycieli wynosi: 15,00 zł

§ 3

Wpłaty za żywienie należy uiszczać odpowiednio na konta bankowe:
– dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
nr 78 1240 3028 1111 0011 1881 7979
– dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 42 1240 3028 1111 0011 1882 2410

Czesne - 200 zł/m-c

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca na konto podane powyżej.
Płatne przez cały rok kalendarzowy.

Ubezpieczenie rok szkolny 2023/2024 - 590 zł

Opłata wnoszona jednorazowo na cały rok szkolny płatna do 15 września. Tutaj znajdziesz tabelę z ofertą ubezpieczenia.

SMS im. Kazimierza Górskiego – Liceum
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
78 1240 3028 1111 0011 1881 7979
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie

Żywienie - ryczałt

Pełna treść zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2023/24 jest dostępna TUTAJ. Z rozporządzenia dowiesz się jaka została ustalona jednostkowa cena posiłku, sposób wyliczenia ryczałtu oraz inne regulacje dotyczące żywienia w naszej placówce.

          Zarządzenie w sprawie ferii zimowych – TUTAJ

§ 2

Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.
Cena obiadu dla nauczycieli przy zakupie za cały miesiąc wynosi: 13,00 zł.
Cena pojedynczego obiadu dla nauczycieli wynosi: 15,00 zł

§ 3

Wpłaty za żywienie należy uiszczać odpowiednio na konta bankowe:
– dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
nr 78 1240 3028 1111 0011 1881 7979
– dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 42 1240 3028 1111 0011 1882 2410

Czesne - 200 zł/m-c

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca na konto podane powyżej.
Płatne przez cały rok kalendarzowy.

Ubezpieczenie rok szkolny 2023/2024 - 590 zł

Opłata wnoszona jednorazowo na cały rok szkolny płatna do 15 września. Tutaj znajdziesz tabelę z ofertą ubezpieczenia.

Uczniowski Klub Sportowy
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
09 1750 0012 0000 0000 2209 2855
Tytułem: Nazwisko, imię dziecka, nazwisko trenera, dopisek obóz sportowy
np. Jan Nowak, Tomaszewski Jan, obóz sportowy

AKS SMS Łódź
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
BGŻ BNP Paribas
66 2030 0045 1110 0000 0413 2960

Rachunek do opłacania składek
75 1600 1462 1030 5743 2000 0003