Opłaty

15-03-2020: UWAGA:

 • Informacja dotycząca opłaty za posiłki (dla mieszkańców Bursy Szkolnej):

Odliczamy od miesiąca marca kwotę 260,00 złotych.
Jeżeli opłata za marzec została dokonana należy pomniejszyć opłatę za miesiąc kwiecień o 260,00 złotych.

 • Informacja dotycząca opłaty za obiady dla uczniów dochodzących:

Odliczamy od miesiąca marca kwotę 85,00 złotych.
Jeżeli opłata została dokonana należy pomniejszyć opłatę za miesiąc kwiecień o
85,00 złotych.

07-01-2020: Zaktualizowano opłaty za posiłki na miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec dla podstawówki oraz liceum.

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca.
Proszę wybrać odpowiednią zakładkę poniżej by dowiedzieć się więcej.

Bursa Szkolna SMS
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
58 2490 0005 0000 4520 2836 0514
Tytułem: Imię, nazwisko, opłata za bursę
np. Jan Nowak, opłata za bursę

Opłata - 150 zł za miesiąc pobytu

SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
29 1560 0013 2005 6711 7000 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie

Żywienie - ryczałt

Treść pełnego zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2019/20 jest dostępna TUTAJ oraz TUTAJ. Z rozporządzenia dowiesz się jaka została ustalona jednostkowa cena posiłku, sposób wyliczenia ryczałtu oraz inne regulacje dotyczące żywienia w naszej placówce.

Opłata dla uczniów przebywających w bursie szkolnej (śniadanie, obiad, kolacja):

 • wrzesień – 487 zł
 • październik – 521 zł
 • listopad – 403 zł
 • grudzień – 370 zł
 • styczeń – 160 zł
 • luty – 487 zł
 • marzec – 521 zł
 • kwiecień – 403 zł
 • maj – 470 zł
 • czerwiec 370 zł

 

Opłata dla uczniów z Łodzi (obiad):

 • wrzesień – 178 zł
 • październik – 196 zł
 • listopad – 162 zł
 • grudzień – 128 zł
 • styczeń – 77 zł
 • luty – 170 zł
 • marzec – 187 zł
 • kwiecień – 153 zł
 • maj – 170 zł
 • czerwiec 145 zł

Czesne - 100 zł/m-c

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca na konto podane powyżej.

Ubezpieczenie - 160 zł

Opłata wnoszona jednorazowo na cały rok szkolny. Tutaj znajdziesz OWU oraz polisę dla szkoły podstawowej. Płatne na konto powyżej.

SMS im. Kazimierza Górskiego – Liceum
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
53 1560 0013 2026 0001 0748 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie

Żywienie - ryczałt

Treść pełnego zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2019/20 jest dostępna TUTAJ oraz TUTAJ. Z rozporządzenia dowiesz się jaka została ustalona jednostkowa cena posiłku, sposób wyliczenia ryczałtu oraz inne regulacje dotyczące żywienia w naszej placówce.

Opłata dla uczniów przebywających w bursie szkolnej (śniadanie, obiad, kolacja):

 • wrzesień – 487 zł
 • październik – 521 zł
 • listopad – 403 zł
 • grudzień – 370 zł
 • styczeń – 160 zł
 • luty – 487 zł
 • marzec – 521 zł
 • kwiecień – 403 zł
 • maj – 470 zł
 • czerwiec 370 zł

 

Opłata dla uczniów z Łodzi (obiad):

 • wrzesień – 178 zł
 • październik – 196 zł
 • listopad – 162 zł
 • grudzień – 128 zł
 • styczeń – 77 zł
 • luty – 170 zł
 • marzec – 187 zł
 • kwiecień – 153 zł
 • maj – 170 zł
 • czerwiec 145 zł

 

Czesne - 100 zł/m-c

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca na konto podane powyżej.

Ubezpieczenie - 160 zł

Opłata wnoszona jednorazowo na cały rok szkolny. Tutaj znajdziesz OWU oraz polisę dla szkoły podstawowej. Płatne na konto powyżej.

Uczniowski Klub Sportowy
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
09 1750 0012 0000 0000 2209 2855
Tytułem: Nazwisko, imię dziecka, nazwisko trenera, dopisek obóz sportowy
np. Jan Nowak, Tomaszewski Jan, obóz sportowy

AKS SMS Łódź
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
BGŻ BNP Paribas
66 2030 0045 1110 0000 0413 2960

Rachunek do opłacania składek
75 1600 1462 1030 5743 2000 0003