Opłaty

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca.
Płatne przez cały rok kalendarzowy.
Proszę wybrać odpowiednią zakładkę poniżej by dowiedzieć się więcej.

Bursa Szkolna SMS
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
58 2490 0005 0000 4520 2836 0514
Tytułem: Imię, nazwisko, opłata za bursę
np. Jan Nowak, opłata za bursę

Opłata - 150 zł za miesiąc pobytu

SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
29 1560 0013 2005 6711 7000 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie

Żywienie - ryczałt

Pełna treść zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2021/22 jest dostępna TUTAJ. Z rozporządzenia dowiesz się jaka została ustalona jednostkowa cena posiłku, sposób wyliczenia ryczałtu oraz inne regulacje dotyczące żywienia w naszej placówce.

Zryczałtowana stawka żywieniowa obejmuje wszystkich uczniów przebywających w Bursie Szkolnej SMS i będzie podawana na stronie szkoły. Wyliczenie zryczałtowanej stawki żywieniowej
w okresie I-VI 2021 r.:

  • styczeń 2021 r. do zapłaty 450,00 zł (pobyt od 05.01.2021)
  • styczeń 2021 r. do zapłaty 350,00 zł (pobyt od 11.01.2021)
  • luty 2021 r. do zapłaty 500,00 zł
  • marzec 2021 r. do zapłaty 550,00 zł
  • kwiecień 2021 r. do zapłaty 425,00 zł
  • maj 2021 r. do zapłaty 500,00 zł
  • czerwiec 2021 r. do zapłaty 450,00 zł (pobyt do 25.06.2021)
  • czerwiec 2021 r. do zapłaty 530,00 zł (pobyt do 30.06.2021)

Dla uczniów z Łodzi stawka żywieniowa za obiady w stołówce szkolnej w okresie I-VI 2021 r.:

  • styczeń 2021 r. do zapłaty 85,00 zł (pobyt od 18.01.2021)
  • luty 2021 r. do zapłaty 170,00 zł
  • marzec 2021 r. do zapłaty 196,00 zł
  • kwiecień 2021 r. do zapłaty 153,00 zł
  • maj 2021 r. do zapłaty 170,00 zł
  • czerwiec 2021 r. do zapłaty 145,00 zł

§ 2

Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.
Cena obiadu dla nauczycieli przy zakupie za cały miesiąc wynosi: 12,00 zł.
Cena pojedynczego obiadu dla nauczycieli wynosi: 15,00 zł
Ubezpieczenie dla uczniów nowo przyjętych:
– od stycznia do sierpnia wynosi 164,00 zł.
– od lutego do sierpnia wynosi 143,50 zł

§ 3

Wpłaty za żywienie należy uiszczać odpowiednio na konta bankowe:
– dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
nr 53 1560 0013 2026 0001 0748 0001
– dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 29 1560 0013 2005 6711 7000 0001

Czesne - 100 zł/m-c

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca na konto podane powyżej.
Płatne przez cały rok kalendarzowy.

Ubezpieczenie - 246 zł

Opłata wnoszona jednorazowo na cały rok szkolny. Tutaj znajdziesz OWU, ofertę oraz tabelę dla szkoły podstawowej. Płatne na konto powyżej.

 

SMS im. Kazimierza Górskiego – Liceum
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
53 1560 0013 2026 0001 0748 0001
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie

Żywienie - ryczałt

Pełna treść zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2021/22 jest dostępna TUTAJ. Z rozporządzenia dowiesz się jaka została ustalona jednostkowa cena posiłku, sposób wyliczenia ryczałtu oraz inne regulacje dotyczące żywienia w naszej placówce.

Zryczałtowana stawka żywieniowa obejmuje wszystkich uczniów przebywających w Bursie Szkolnej SMS i będzie podawana na stronie szkoły. Wyliczenie zryczałtowanej stawki żywieniowej
w okresie I-VI 2021 r.:

  • styczeń 2021 r. do zapłaty 450,00 zł (pobyt od 05.01.2021)
  • styczeń 2021 r. do zapłaty 350,00 zł (pobyt od 11.01.2021)
  • luty 2021 r. do zapłaty 500,00 zł
  • marzec 2021 r. do zapłaty 550,00 zł
  • kwiecień 2021 r. do zapłaty 425,00 zł
  • maj 2021 r. do zapłaty 500,00 zł
  • czerwiec 2021 r. do zapłaty 450,00 zł (pobyt do 25.06.2021)
  • czerwiec 2021 r. do zapłaty 530,00 zł (pobyt do 30.06.2021)

Dla uczniów z Łodzi stawka żywieniowa za obiady w stołówce szkolnej w okresie I-VI 2021 r.:

  • styczeń 2021 r. do zapłaty 85,00 zł (pobyt od 18.01.2021)
  • luty 2021 r. do zapłaty 170,00 zł
  • marzec 2021 r. do zapłaty 196,00 zł
  • kwiecień 2021 r. do zapłaty 153,00 zł
  • maj 2021 r. do zapłaty 170,00 zł
  • czerwiec 2021 r. do zapłaty 145,00 zł

§ 2

Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.
Cena obiadu dla nauczycieli przy zakupie za cały miesiąc wynosi: 12,00 zł.
Cena pojedynczego obiadu dla nauczycieli wynosi: 15,00 zł
Ubezpieczenie dla uczniów nowo przyjętych:
– od stycznia do sierpnia wynosi 164,00 zł.
– od lutego do sierpnia wynosi 143,50 zł

§ 3

Wpłaty za żywienie należy uiszczać odpowiednio na konta bankowe:
– dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
nr 53 1560 0013 2026 0001 0748 0001
– dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 29 1560 0013 2005 6711 7000 0001

Czesne - 100 zł/m-c

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca na konto podane powyżej.
Płatne przez cały rok kalendarzowy.

Ubezpieczenie - 246 zł

Opłata wnoszona jednorazowo na cały rok szkolny. Tutaj znajdziesz OWU, ofertę oraz tabelę dla szkoły podstawowej. Płatne na konto powyżej.

Uczniowski Klub Sportowy
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
09 1750 0012 0000 0000 2209 2855
Tytułem: Nazwisko, imię dziecka, nazwisko trenera, dopisek obóz sportowy
np. Jan Nowak, Tomaszewski Jan, obóz sportowy

AKS SMS Łódź
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
BGŻ BNP Paribas
66 2030 0045 1110 0000 0413 2960

Rachunek do opłacania składek
75 1600 1462 1030 5743 2000 0003