Opłaty

Informujemy, że dokonaliśmy zmiany nr kont do wpłaty na czesne i żywienie dla uczniów.
Proszę kliknąć na zakładkę „Podstawówka” lub „Liceum”, by poznać nowe numery kont.

Bursa Szkolna SMS
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
58 2490 0005 0000 4520 2836 0514
Tytułem: Imię, nazwisko, opłata za bursę
np. Jan Nowak, opłata za bursę

Opłata - 250 zł za miesiąc pobytu. Płatna przez 10 m-cy od września do czerwca.

SMS im. Kazimierza Górskiego – Szkoła Podstawowa
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
42 1240 3028 1111 0011 1882 2410
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie

Żywienie - ryczałt

Pełna treść zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2023/24 jest dostępna TUTAJ. Z rozporządzenia dowiesz się jaka została ustalona jednostkowa cena posiłku, sposób wyliczenia ryczałtu oraz inne regulacje dotyczące żywienia w naszej placówce.

           Zarządzenie w sprawie ferii zimowych – TUTAJ

§ 2

Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.
Cena obiadu dla nauczycieli przy zakupie za cały miesiąc wynosi: 13,00 zł.
Cena pojedynczego obiadu dla nauczycieli wynosi: 15,00 zł

§ 3

Wpłaty za żywienie należy uiszczać odpowiednio na konta bankowe:
– dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
nr 78 1240 3028 1111 0011 1881 7979
– dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 42 1240 3028 1111 0011 1882 2410

Czesne - 200 zł/m-c

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca na konto podane powyżej.
Płatne przez cały rok kalendarzowy.

Ubezpieczenie rok szkolny 2023/2024 - 590 zł

Opłata wnoszona jednorazowo na cały rok szkolny płatna do 15 września. Tutaj znajdziesz tabelę z ofertą ubezpieczenia.

SMS im. Kazimierza Górskiego – Liceum
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
78 1240 3028 1111 0011 1881 7979
Tytułem: Imię, nazwisko oraz klasa, za co opłata (żywienie, czesne, ubezpieczenie)
np. Jan Nowak, klasa IIC, żywienie

Żywienie - ryczałt

Pełna treść zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie organizacji wyżywienia w roku szkolnym 2023/24 jest dostępna TUTAJ. Z rozporządzenia dowiesz się jaka została ustalona jednostkowa cena posiłku, sposób wyliczenia ryczałtu oraz inne regulacje dotyczące żywienia w naszej placówce.

          Zarządzenie w sprawie ferii zimowych – TUTAJ

§ 2

Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej.
Cena obiadu dla nauczycieli przy zakupie za cały miesiąc wynosi: 13,00 zł.
Cena pojedynczego obiadu dla nauczycieli wynosi: 15,00 zł

§ 3

Wpłaty za żywienie należy uiszczać odpowiednio na konta bankowe:
– dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
nr 78 1240 3028 1111 0011 1881 7979
– dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 42 1240 3028 1111 0011 1882 2410

Czesne - 200 zł/m-c

Wszystkie opłaty należy wnosić do 10-tego każdego miesiąca na konto podane powyżej.
Płatne przez cały rok kalendarzowy.

Ubezpieczenie rok szkolny 2023/2024 - 590 zł

Opłata wnoszona jednorazowo na cały rok szkolny płatna do 15 września. Tutaj znajdziesz tabelę z ofertą ubezpieczenia.

Uczniowski Klub Sportowy
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
09 1750 0012 0000 0000 2209 2855
Tytułem: Nazwisko, imię dziecka, nazwisko trenera, dopisek obóz sportowy
np. Jan Nowak, Tomaszewski Jan, obóz sportowy

AKS SMS Łódź
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12
BGŻ BNP Paribas
66 2030 0045 1110 0000 0413 2960

Rachunek do opłacania składek
75 1600 1462 1030 5743 2000 0003

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.