Wykaz lektur

Niektóre lektury z poniższej listy znajdują się w domenie publicznej. Oznacza to, iż można z nich korzystać bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych. Dlatego klikając w link przejdziesz do strony na której możesz za darmo i legalnie ściągnąć daną lekturę na swoje urządzenie i przeczytać.

Lektury w klasie I LO – nowa podstawa programowa

 • Biblia, fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi
  Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 • FranciszekKarpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Adam Asnyk, wybór wierszy;
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I –Jesień);
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem

Lektury w klasie II LO – nowa podstawa programowa

 • Biblia, fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi
  Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Adam Asnyk, wybór wierszy;
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I –Jesień);
 • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV
 • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem

Lektury w klasie II LO – stara podstawa programowa (3-letnie LO)

 • J. W. Goethe-„Cierpienia młodego Wertera”
 • A. Mickiewicz-„Romantyczność”, „Dziady”cz. II, III, IV, „Sonety krymskie”(wybór), „Liryki lozańskie”, „Pan Tadeusz”,„Konrad Wallenrod”
 • J. Słowacki –„Kordian”, „Hymn”, „Testament mój”, „Grób Agamemnona”
 • Z. Krasiński –„Nie-boska komedia”
 • E. Orzeszkowa-„Gloria victis”, „Nad Niemnem”(fragmenty)
 • B. Prus –„Lalka”,„Kamizelka”, „Katarynka”
 • M. Konopnicka-„Miłosierdzie gminy”, „Mendel Gdański”
 • F. Dostojewski-„Zbrodnia i kara”
 • S. Wyspiański-„Wesele”
 • W.S. Reymont-„Chłopi”cz. I
 • S. Żeromski –„Ludzie bezdomni”

Lektury w klasie III LO – stara podstawa programowa (3-letnie LO)

 • S. Żeromski-„Przedwiośnie”
 • Z. Nałkowska –„Granica”
 • W. Gombrowicz –„Ferdydurke”
 • B. Schulz –„Sklepy cynamonowe”
 • T. Borowski-„Opowiadania obozowe”(wybór)
 • H. Krall –„Zdążyć przed Panem Bogiem”
 • G. Herling-Grudziński –„Inny świat”
 • A. Camus-„Dżuma”
 • S. Mrożek-„Tango”