Wykaz podręczników

Podręczniki i materiały edukacyjne dla klas podstawowych zapewnia szkoła. W tym celu należy skontaktować się z wychowawcą klasy.

PRZEDMIOT PODRĘCZNIK TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI Podręcznik „Oblicza epok 1.1”, „Oblicza epok 1.2.” D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WsiP 952/1/2019 952/2/2019
JĘZYK ANGIELSKI Podręcznik „Password Reset A2+/B1” M. Rosińska, L. Edwards Macmillan 954/1/2019
JĘZYK NIEMIECKI Podręcznik „Effekt 1” A. Kryczyńska- Pham WsiP 937/1/2018
Ćwiczenia „Effekt 1” A.Kryczyńska- Pham WsiP
PLASTYKA Podręcznik „Spotkanie ze sztuką” N. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-Budziak Nowa Era 1009/2019
HISTORIA Podręcznik „Historia. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy” M. N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski WsiP 987/1/2019
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Podręcznik „W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz Nowa Era 1034/1/2019
GEOGRAFIA
Podręcznik „Oblicza geografii 1” (zakres podstawowy) „Oblicza geografii 1” (zakres rozszerzony) M. Więckowski, R. Malarz, P. Krott R. Malarz, M. Więckowski Nowa Era 973/1/2019 983/1/2019
Ćwiczenia „Oblicza geografii 1. Maturalne karty pracy” D. Burczyk, V. Felinika, B. Marczewska, S. Ropel, J. Soja Nowa Era  
BIOLOGIA
Podręcznik „Biologia na czasie 1” M. Guzik, R. Kozik i in. Nowa Era 1010/1/2019
Ćwiczenia „Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony” B. Januszewska- Hasiec i in. Nowa Era  
CHEMIA Podręcznik „To jest chemia 1” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
FIZYKA Podręcznik „Fizyka 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy” L. Lehman, W. Polesiuk, G. Wojewoda WSIP 999/1/2019
MATEMATYKA
Podręcznik „MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” W. Babiański, L. Chańko, K. Wej Nowa Era 971/1/2019
Ćwiczenia „Karty pracy ucznia. MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy” D. Ponczek, K. Wej Nowa Era 971/1/2019
INFORMATYKA Podręcznik „Informatyka 1” W. Jochemczyk, K. Olędzka WsiP 974/1/2019
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum” J. Słoma Nowa Era 960/2019
Ćwiczenia „Żyję i działam bezpiecznie. Zeszyt ćwiczeń do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum” J. Słoma, D. Słoma Nowa Era  
PRZEDMIOT PODRĘCZNIKI TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI podręcznik „Oblicza epok 2.1.”, „Oblicza epok 2.2” D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WsiP 952/3/2020
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik „Password Reset B1+” M. Rosińska, L. Edwards Macmillan 954/2/2019
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Effekt 2” A. Kryczyńska- Pham WsiP 937/2/2019
ćwiczenia „Effekt 2” A. Kryczyńska- Pham WsiP
HISTORIA podręcznik „Historia. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy” J. Czubaty WsiP 987/2/2020
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE podręcznik „W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki Nowa Era 1034/2/2020
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI podręcznik „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwal Nowa Era 1039/2020/z1
GEOGRAFIA podręcznik „Oblicza geografii 2 (zakres rozszerzony) T. Rachwał, W. Kilar Nowa Era 973/2/2020
ćwiczenia Maturalne karty pracy 2 V. Feliniak, E. Jaworska, B. Marczewska, S. Ropel Nowa Era
BIOLOGIA podręcznik „Biologia na czasie 2” M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski Nowa Era 1010/2/2020
ćwiczenia „Biologia na czasie 2″. Maturalne karty pracy” D. Kaczmarek, T. Otręba, R. Stencel, A. Tyc Nowa Era
CHEMIA podręcznik „To jest chemia 1” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
FIZYKA podręcznik „Fizyka 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy” L. Lehman, W. Polesiuk, G. Wojewoda WsiP 999/2/2020
MATEMATYKA podręcznik „MATeMAtyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” W. Babrański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era 971/2/2020
ćwiczenia „Karty pracy ucznia. MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy.” D. Ponczek, K. Wej Nowa Era 971/2/2020
INFORMATYKA podręcznik „Informatyka 2” W. Jochemczyk, K. Olędzka WsiP 974/1/2019
PRZEDMIOT PODRĘCZNIK TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI podręcznik „Język polski 3. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe” seria Odkrywamy na nowo „Język polski 4. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe” seria Odkrywamy na nowo D. Dominik- Stawicka, J. Manthey, K. Budna (cz. 3) J. Manthey, K. Budna (cz. 4) Operon 444/4/2013/2016 514/3/2013/2016
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik „Password Reset B1+” M. Rosińska, L. Edwards Macmillan 955/2/2019
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Fokus 2” A. Kryczyńska- Pham WsiP 695/2/2015
ćwiczenia „Fokus 2” A. Kryczyńska- Pham WsiP
MATEMATYKA podręcznik „MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. W. Babrański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era 378/2/2013/2015
BIOLOGIA podręcznik „Biologia na czasie 1” M. Guzik, E. Jastrzębska i in. Nowa Era 564/1/2012/2015
„Biologia na czasie 2” F. Dubert i in. Nowa Era 564/2/2013/2016
ćwiczenia „Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy” B. Arciuch, M. Fiałkowska-Kołek, B. Januszewska-Hasiec Nowa Era 564/1/2012/2015
„Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy” M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski Nowa Era 564/2/2013/2016
GEOGRAFIA podręcznik „Oblicza geografii 1” (zakres rozszerzony) „Oblicza geografii 2″ (zakres rozszerzony” M. Więckowski, R. Malarz T. Rachwał Nowa Era 501/1/2012/2015 501/2/2013/2016
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO podręcznik „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik.” T. Maćkowski Nowa Era 659/1/2013
„Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik.” I. Janicka 659/2/2014
„Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość. Podręcznik.” J. Centek 659/3/2014
„Historia i społeczeństwo. Europa i świat. Podręcznik.” K. Kłodziński, T. Krzemiński 659/4/2015
PRZEDMIOT PODRĘCZNIKI TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI podręcznik „Język polski 5. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe” Seria Odkrywamy na nowo E. Dunaj, B. Zagórska Operon 444/5/2014/2017
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik „Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy i rozszerzony” M. Rosińska, L. Edwards, M. Inglot Macmillan 931/2018
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Fokus 3” A. Kryczyńska- Pham WsiP 695/3/2016
ćwiczenia „Fokus 3” A. Kryczyńska- Pham WsiP
MATEMATYKA podręcznik „MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. W. Babrański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska Nowa Era 378/3/2014/2016
BIOLOGIA podręcznik „Biologia na czasie 2” F. Dubert i in. Nowa Era 564/2/2013/2016
„Biologia na czasie 3” F. Dubert i in. 564/3/2014
ćwiczenia „Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy” M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski Nowa Era 564/2/2013/2016
„Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy „ J. Holeczek, A. Nowakowska, A. Tyc 564/3/2014
GEOGRAFIA podręcznik „Oblicza geografii 2” (zakres rozszerzony) „Oblicza geografii 3” (zakres rozszerzony) R. Malarz, M. Więckowski T. Rachwał Nowa Era 501/1/2012/2015 501/2/2013/2016