Wykaz podręczników

Podręczniki i materiały edukacyjne dla klas podstawowych zapewnia szkoła. W tym celu należy skontaktować się z wychowawcą klasy.

PRZEDMIOT PODRĘCZNIK/ ĆWICZENIA TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI podręcznik Oblicza epok 1.1 (nowa edycja)
Oblicza epok 1.2 (nowa edycja)
D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski WsiP 952/1/2022/z1; 952/2/2022/z1
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik „New Password A2+/B1” M. Rosińska, L. Edwards Macmillan 1131/1/2022
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Effekt Neu 1” Język niemiecki cz.1 (nowa edycja) A. Kryczyńska- Pham WsiP 1133/1/2022
ćwiczenia „Effekt Neu 1” Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum (nowa edycja) A.Kryczyńska- Pham WsiP
PLASTYKA podręcznik „Spotkania ze sztuką” N. Mrozkowiak, M. Ipczyńska Nowa Era 1009/2019
HISTORIA podręcznik „Historia 1. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy” (Nowa Edycja) M. N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski WsiP 1147/1/2022
GEOGRAFIA podręcznik  „Oblicza geografii 1” (zakres rozszerzony) M. Więckowski, R. Malarz Nowa Era 973/1/2019
BIOLOGIA podręcznik „Biologia na czasie 1″ dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”. M. Guzik, R. Kozik i in. Nowa Era 1010/1/2019
ćwiczenia „Biologia na czasie 1. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązywania zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” M. Guzik, R. Kozik i in. Nowa Era
CHEMIA podręcznik „To jest chemia 1” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
FIZYKA podręcznik „Odkryć fizykę 1” Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era 1001/1/2019
MATEMATYKA podręcznik „Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Seria MATeMAtyka” W. Babiański, L. Chańko, K. Wej Nowa Era 971/1/2019
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ podręcznik „Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy” I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, A. Cisek, K. Wilczyński WsiP 1155/1/2022
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA podręcznik „Edukacja dla bezpieczeństwa” (nowa edycja) B. Breitkopf, M. Cieśla WsiP 992/2022/z1
INFORMATYKA podręcznik „Informatyka 1” (Nowa Edycja) W. Jochemczyk, K. Olędzka WsiP 974/1/2022/z1
BIZNES I ZARZĄDZANIE podręcznik „Biznes i zarządzanie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony” E. Kawczyńska- Kiełbas WsiP
PRZEDMIOT PODRĘCZNIK TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. Nr dopuszczenia
JĘZYK POLSKI podręcznik Oblicza epok 2.1 (nowa edycja);
Oblicza epok 2.2 (nowa edycja)
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP cz.1 – 952/3/2023/z1
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik „New Password B1+” M. Rosińska, L. Edwards Macmillan 1131/2/2022
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Effekt Neu 2” [nowa edycja] A. Kryczyńska- Pham, S.Kośliński WsiP 1133/2/2022
ćwiczenia „Effekt 2” Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum A. Kryczyńska- Pham WsiP
HISTORIA podręcznik „Historia 2. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy” (nowa edycja) J. Czubaty WsiP 1147/2/2023
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI podręcznik „Krok w przedsiębiorczość”
Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Z. Makieła, T. Rachwal Nowa Era 1039/2020/21
ćwiczenia „Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń dla podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. A. Depczyńska, J. Kozub, T. Rachwał Nowa Era
GEOGRAFIA podręcznik „Oblicza geografii 2 (zakres rozszerzony) T. Rachwał, W. Kilar Nowa Era 973/2/2020
BIOLOGIA podręcznik „Biologia na czasie 2” dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski Nowa Era 1010/2/2020
ćwiczenia „Biologia na czasie 2. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązywania zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” D. Kaczmarek, T. Otręba, R. Stencel, A. Tyc Nowa Era
CHEMIA podręcznik „To jest chemia 1” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
FIZYKA podręcznik Odkryć fizykę 2 Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era 1001/2/2020
MATEMATYKA podręcznik ” Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Seria MATeMAtyka”. W. Babrański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era 971/2/2020
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ podręcznik „Historia i teraźniejszość 2. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy” I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, A. Cisek, K. Wilczyński WsiP
INFORMATYKA podręcznik „Informatyka 2” (nowa edycja) W. Jochemczyk, K. Olędzka WsiP 974/2/2023/z1
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW – KLASA III LO
PRZEDMIOT PODRĘCZNIK TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD.
JĘZYK POLSKI podręcznik „Ponad słowami 3” cz. 3.1, cz. 3.2 J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska i in. Nowa Era cz. 1 – 1014/5/2021; cz. 2- 1014/6/2021
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik New Password B2 M. Rosińska, L. Edwards Macmillan 1131/3/2022
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Effekt Neu 3” A. Kryczyńska- Pham WsiP 1133/3/2023
ćwiczenia „Effekt Neu 3” Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum [nowa edycja] A. Kryczyńska- Pham WsiP
HISTORIA podręcznik Historia 3. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy Jarosław Czubaty
Piotr Szlanta
WsiP 987/3/2021
Fizyka podręcznik „Odkryć fizykę 3” M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 1001/3/2021
Informatyka podręcznik „Informatyka 3” W.Jochemczyk, K.Olędzka WsiP 974/3/2021
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI podręcznik „Krok w przedsiębiorczość”
Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Z. Makieła, T. Rachwal Nowa Era 1039/2020/z1
ćwiczenia „Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń dla podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. A. Depczyńska, J. Kozub, T. Rachwał Nowa Era
CHEMIA podręcznik „To jest chemia 2. Chemia organiczna” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/2/2020
BIOLOGIA podręcznik „Biologia na czasie 3 dla liceum ogólnokształcąego. Zakres rozszerzony” F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin i in. Nowa Era 1010/3/2021
ćwiczenia „Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązywania zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” B. Grądzki, D. Kaczmarek. A. Tyc Nowa Era
GEOGRAFIA podręcznik „Oblicza geografii 3” (zakres rozszerzony) R. Malarz, T. Wieczorek i in. WsiP 973/3/2021
MATEMATYKA podręcznik Matematyka 3. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – seria MATeMAtyka G. Janocha, J. Czarnowska, J. Wesołowska, L. Chańko, W. Babiański Nowa Era 971/3/2021
PRZEDMIOT PODRĘCZNIK TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI podręcznik Oblicza epok 4 D.Chemperek, A. Kalbarczyk, D.Trześniowski WsiP 952/7/2022
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik Repetytorium – podręcznik do szkół ponadpodstawowych M. Rosińska, L. Edwards i inni Macmillan 1139/2022
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Effekt 4” A. Kryczyńska- Pham, S. Koślinski WsiP 937/4/2021
ćwiczenia „Effekt 4” Zeszyt ćwiczeń dla liceum i technikum A. Kryczyńska- Pham, S. Koślinski WsiP
MATEMATYKA podręcznik Matematyka 4. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – seria MATeMAtyka G. Janocha, J. Czarnowska, J. Wesołowska, L. Chańko, W. Babiański Nowa Era 971/4/2021
BIOLOGIA podręcznik „Biologia na czasie 4″ dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” F. Dubert, M. Jurgowiak,W. Zamachowski Nowa Era 1010/4/2022
BIOLOGIA ćwiczenia „Biologia na czasie 4. Maturalne karty pracy ze wskazówkami do rozwiązywania zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” B. Grądzki, D. Kaczmarek. A. Tyc Nowa Era
GEOGRAFIA podręcznik „Oblicza geografii 4” (zakres rozszerzony)  T. Rachwał, Cz. Adamiak. M. Świtaniak, P. Krohl Nowa Era 973/4/2022
HISTORIA podręcznik Historia 4. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy A. Zawistowski,
P. Szlanta
WsiP 987/4/2022