Wykaz podręczników

Podręczniki i materiały edukacyjne dla klas podstawowych zapewnia szkoła. W tym celu należy skontaktować się z wychowawcą klasy.

PRZEDMIOT PODRĘCZNIK TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI podręcznik „Ponad słowami” (cz.1i2) M.Chmiel, A.Cisowska, J.Kościerzyńska, H.Kusy, A.Równy, A.Wróblewska Nowa Era 1014/1/2019 (cz.1)
1014/2/2019 (cz.2)
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik „Password Reset A2+/B1” M. Rosińska, L. Edwards Macmillan 954/1/2019, SPP
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Effekt 1” A. Kryczyńska- Pham WsiP 937/1/2019
ćwiczenia „Effekt 1” A.Kryczyńska- Pham WsiP 1011/1/2019
PLASTYKA podręcznik „Spotkanie ze sztuką” N. Mrozkowiak, M. Ipczyńska-Budziak Nowa Era 1009/2019
HISTORIA podręcznik „Historia 1. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy” M. N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski WsiP 987/1/2019
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE podręcznik „W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz Nowa Era 1034/1/2019
GEOGRAFIA
podręcznik „Oblicza geografii 1” (zakres rozszerzony) M. Więckowski, R. Malarz Nowa Era 973/1/2019
ćwiczenia „Maturalne karty pracy 1” D. Burczyk, V. Felinika, B. Marczewska, S. Ropel, J. Soja Nowa Era
BIOLOGIA
podręcznik „Biologia na czasie 1. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony”. M. Guzik, R. Kozik i in. Nowa Era 1010/1/2019
CHEMIA podręcznik „To jest chemia 1” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
FIZYKA podręcznik „Odkryć fizykę 1” Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era 1001/1/2019
ćwiczenia Odrkryc fizykę 1. Karty pracy ucznia. Bartłomiej Piotrowski Nowa Era
MATEMATYKA
podręcznik „Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Seria matematyka” W. Babiański, L. Chańko, K. Wej Nowa Era 971/1/2019
ćwiczenia „Karty pracy ucznia 1. Zakres podstawowy” D. Ponczek, K. Wej Nowa Era
INFORMATYKA podręcznik „Informatyka 1” W. Jochemczyk, K. Olędzka WsiP 974/1/2019
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum i technikum” J. Słoma Nowa Era 960/2019
ćwiczenia „Żyję i działam bezpiecznie. Ćwiczenia zakres podstawowy”. J. Słoma, D. Słoma Nowa Era
PRZEDMIOT PODRĘCZNIKI TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI podręcznik „Oblicza epok 2.1.”, „Oblicza epok 2.2” D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WsiP 952/3/2020 (cz.1)
952/4/2020 (cz.2)
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik „Password Reset B1+” M. Rosińska, L. Edwards Macmillan 954/2/2019 SPP
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Effekt 2” A. Kryczyńska- Pham WsiP 937/2/2019
ćwiczenia „Effekt 2” A. Kryczyńska- Pham WsiP 1011/2/2019
HISTORIA podręcznik „Historia 2. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy” J. Czubaty WsiP 987/2/2020
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE podręcznik „W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki Nowa Era 1034/2/2020
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI podręcznik „Krok w przedsiębiorczość”
Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Z. Makieła, T. Rachwal Nowa Era 1039/2020/z1
GEOGRAFIA ćwiczenia „Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń dla podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. A. Depczyńska, J. Kozub, T. Rachwał Nowa Era
podręcznik „Oblicza geografii 2 (zakres rozszerzony) T. Rachwał, W. Kilar Nowa Era 973/2/2020
BIOLOGIA ćwiczenia Maturalne karty pracy 2. Zakres rozszerzony V. Feliniak, E. Jaworska, B. Marczewska, S. Ropel Nowa Era
podręcznik „Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum”. M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski Nowa Era 1010/2/2020
CHEMIA podręcznik „To jest chemia 1” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/1/2019
FIZYKA podręcznik Odkryć fizykę 2 Marcin Braun, Weronika Śliwa Nowa Era 1001/2/2020
ćwiczenia Odkryć fizykę 2. Karty pracy ucznia. Bartłomiej Piotrowski, Izabela Kondratowicz Nowa Era
MATEMATYKA podręcznik ” Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Seria matematyka”. W. Babrański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era 971/2/2020
ćwiczenia „Karty pracy ucznia 2. Zakres podstawowy.” D. Ponczek, K. Wej Nowa Era
INFORMATYKA podręcznik „Informatyka 2” W. Jochemczyk, K. Olędzka WsiP 974/2/2020
PRZEDMIOT PODRĘCZNIK TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI podręcznik Oblicza epok 3.1, 3.2 D.Chemperek, A. Kalbarczyk, D.Trześniowski WsiP 444/5/2014/2017
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik Password Reset B2 M. Rosińska, L. Edwards Macmillan 954/3/2019 SPP
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Effekt 3” A. Kryczyńska- Pham WsiP 695/3/2016
ćwiczenia „Effekt 3” A. Kryczyńska- Pham WsiP
MATEMATYKA podręcznik Matematyka 3. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – seria matematyka. G. Janocha, J. Czarnowska, J. Wesołowska, L. Chańko, W. Babiański Nowa Era 971/3/2021
karty pracy Karty pracy ucznia 3. Zakres podstawowy” D. Ponczek, K. Wej Nowa Era
BIOLOGIA podręcznik „Biologia na czasie 3. Liceum, technikum, zakres rozszerzony” F. Dubert i in. Nowa Era 1010/3/2021
GEOGRAFIA podręcznik „Oblicza geografii 3” (zakres rozszerzony) R. Malarz, M. Więckowski T. Rachwał Nowa Era 973/3/2021
ćwiczenia Maturalne karty pracy 3 zakres rozszerzony W.Feliniak, B.Marczewska, W.Siliczak Nowa Era
HISTORIA podręcznik Historia 3. Podręcznik. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy kl. III LO Jarosław Czubaty
Piotr Szlanta
WsiP 987/3/2021
Fizyka podręcznik Fizyka 3 Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda WsiP
Informatyka podręcznik Informatyka 3 W.Jochemczyk, K.Olędzka WsiP 974/3/2021
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI podręcznik „Krok w przedsiębiorczość”
Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Z. Makieła, T. Rachwal Nowa Era 1039/2020/z1
ćwiczenia „Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń dla podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. A. Depczyńska, J. Kozub, T. Rachwał Nowa Era
CHEMIA podręcznik „To jest chemia 2. chemia organiczna” R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod Nowa Era 994/2/2020
PRZEDMIOT PODRĘCZNIKI TYTUŁ AUTORZY / RED. WYD. NR DOP
JĘZYK POLSKI podręcznik „Język polski 5. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe” Seria Odkrywamy na nowo E. Dunaj, B. Zagórska Operon 444/5/2014/2017
JĘZYK ANGIELSKI podręcznik „Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych” M. Rosińska, L. Edwards, M. Inglot Macmillan
931/2018
231/2018 Mo
JĘZYK NIEMIECKI podręcznik „Fokus 3” A. Kryczyńska- Pham WsiP 695/3/2016
ćwiczenia „Fokus 3” A. Kryczyńska- Pham WsiP
MATEMATYKA podręcznik Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”. W. Babrański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska Nowa Era 378/3/2014/2016
BIOLOGIA podręcznik „Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony” F. Dubert i in. Nowa Era 564/3/2014
GEOGRAFIA podręcznik „Oblicza geografii 2” (zakres rozszerzony) „Oblicza geografii 3” (zakres rozszerzony) R. Malarz, M. Więckowski, T. Rachwał Nowa Era 501/2/2013
501/3/2014
MATEMATYKA W PRAKTYCE zbiór zadań Zbiór zadań i zestawów maturalnych „Teraz matura. Matematyka” W. Babrański, L. Chańko, J. Czarnowska i in. Nowa Era