Każdy jest dla nas wyjątkową osobą. Dlatego staramy się cenić Twój czas, a cały proces przyjęcia uprościć do minimum. Sprawdź jak możesz dołączyć do Szkoły Mistrzów.

 

Rekrutacje Do Szkoły jest ciągła i prowadzą ją kluby:

UKS SMS ŁÓDŹ

Dodatkowe informacje można uzyskać:

AKS SMS ŁÓDŹ
Dodatkowe informacje można uzyskać:

Zapraszamy do kontaktu z klubami w celu umówienia się na testy.

Po uzyskaniu zaproszenia do współpracy od klubu rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie powinni złożyć do Szkoły wymagane dokumenty znajdujące się poniżej.

Często kluby organizują na wiosnę dni testowe, na których kandydaci mogą sprawdzić swoje możliwości i zaprezentować się.

Terminy zostaną umieszczone na stronie w momencie ich ustalenia.

Na każdy nowy rok szkolny liczba miejsc w danym klubie, jak i szkole jest ograniczona.

Dla osób spoza Łodzi, istnieje możliwość zakwaterowania w naszej Bursie Szkolnej  SMS znajdującej się na terenie szkoły.

Rekrutacja

 

Szkoła Podstawowa

Nabór prowadzimy do klas: IV, V, VI, VII, VIII

O przyjęciach decydują kluby.

Po akceptacji klubu należy złożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie ,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 20 zł
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu w szkole mistrzostwa sportowego,
 • zaświadczenie od stomatologa o zdrowym uzębieniu,
 • świadectwo z klasy programowo niższej,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5 cm.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres sekretariat@smslodz.pl lub pod nr tel. 42 254 05 70

Informacje dodatkowe :

 • Oprócz 16 godzin zajęć sportowych w tygodniu, wiodącym językiem obcym jest w szkole Język angielski, a od 7 klasy dochodzi język niemiecki.
 • opieka na świetlicy od 7.30 do 16.00

Liceum Ogólnokształcące

Nabór prowadzony jest do 1, 2, 3, 4 klasy.

O przyjęciach decydują kluby.

Po akceptacji klubu należy złożyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie ,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej – 20 zł
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu w szkole mistrzostwa sportowego,
 • zaświadczenie od stomatologa o zdrowym uzębieniu,
 • w przypadku naboru do 1 klasy: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z egzaminu 8 – klasisty (świadectwo i zaświadczenie należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych niezwłocznie po ich otrzymaniu)
 • w przypadku naboru do klas 2, 3, 4 oraz w trakcie roku szkolnego należy dołączyć świadectwo z klasy programowo niższej,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5 cm.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres sekretariat@smslodz.pl lub pod nr tel. 42 254 05 70

Informacje dodatkowe:

 • W Naszym Liceum oferujemy nie tylko 16 godzin zajęć sportowych w tygodniu, ale także rozszerzenie z 2 przedmiotów: Biologii i Geografii.
 • Naszym wiodącym językiem obcym jest Język Angielski, natomiast drugim Język Niemiecki

Jeżeli myślisz o nauce w naszej szkole będziesz musiał dopełnić niezbędnych formalności. Dla Twojej wygody w punktach wymieniliśmy dokumenty które należy do nas dostarczyć by rozpocząć naukę. Wypełnij je i dostarcz do nas za pośrednictwem poczty lub samodzielnie do sekretariatu szkoły.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia do szkoły
1
Kwestionariusz należy wydrukować i wypełnić drukowanymi literami.
2
Kliknij w tytuł by ściągnąć plik pdf z podaniem. Wypełnij go drukowanymi literami.
3
Zaświadczenie od lekarza
Do uczęszczania do naszej szkoły niezbędne jest posiadanie ważnego zaświadczenia od lekarza (sportowego lub pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole sportowej.
4
Stomatolog
Do dokumentacji niezbędne jest również zaświadczenie od stomatologa o zdrowym uzębieniu. Wyda go dowolny stomatolog.
5
Świadectwo z poprzedniej szkoły
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
6
Egzamin końcowy
Zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego.
7
Fotografie
Cztery fotografie (wym. ok. 30 x 42 mm) jak do legitymacji szkolnej.
8
W celu zakwaterowania ucznia w bursie zlokalizowanej na terenie szkoły, należy wypełnić kwestionariusz wychowanka, podanie do bursy, oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie te dokumenty możesz pobrać klikając w link poniżej. W sprawie pytań proszę się kontaktować: księgowość 576-148-452 , bursa 575 358 192, 796 734 375 e-mail do bursy - bursa@smslodz.pl
Zalety nauki w SMS Łódź
placeholder
Świetna baza sportowa

Jedno z nielicznych miejsc w Polsce posiadające tak profesjonalną bazę sportową w jednym miejscu.

bursa
Bursa szkolna

Nowo wybudowana bursa szkolna. Komfortowe warunki do nauki i odpoczynku.

placeholder
Gabinet fizjoterapii i odnowy biologicznej

Dbamy o naszych sportowców a szczególnie ważne jest dla nich nasze zdrowie. Dlatego dbają o nich dietetycy, lekarze, fizjoterapeuci oraz świetnie wyszkoleni trenerzy.

placeholder
Profesjonalna karda nauczycielska i trenerska

Starannie wybieramy naszych nauczycieli oraz trenerów i nieustannie dbamy o ich kompetencje.

Masz pytania dotyczące przyjęcia do szkoły? Pisz śmiało!
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).