Sławomir Czyrski
Skaut
mgr Jarosław Kudaj
Kierownik marketingu
placeholder
mgr Beata Pejska
Koordynator pedagogiczny LO
mgr Magdalena Sakowicz
Koordynator pedagogiczny SP